Choď na obsah Choď na menu
 


   Ak chcete podporiť činnost našej tanečnej skupiny, môžete tak urobiť vyplnením tlačív na 2%.  
   Získané prostriedky využijeme na obnovenie a opravu starých a kúpu nových kostýmov a topánok, štartovné na súťažiach, cestovné a na trénera.

 Naše údaje do tlačiva na 2% :                           

 I Obchodné meno alebo názov

12
 HARLEKÝN

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo                                                                                

13
 Nižná, 027 43, Hviezdoslavova 174

Právna forma                                                                     Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

14
 Občianske združenie
 
15
4
2
0
6
5
9
2
5
 ∕
N
U
L
L